Nieuwsbrief 10

Geplaatst op 21/09/2020 door Dijck & de Ridder

Bijzonder en verlengd uitstel van betaling i.v.m. corona en het terugbetalen van de belastingschuld in 24 maanden

 Wij hebben veel vragen ontvangen inzake het uitstel van betaling inzake Corona en de eventuele vervolgstappen.

 Vandaag is overleg gepleegd met de Belastingdienst waarin het bijzonder en verlengd uitstel van betaling i.v.m. corona en het terugbetalen van de belastingschuld in 24 maanden is besproken.

De Belastingdienst gaat de desbetreffende ondernemers door middel van een brief informeren over het vervolg van het huidige uitstel welke verleend is; deze brief zal heel binnenkort verzonden worden.

Aan het eind van het jaar worden de ondernemers geïnformeerd hoeveel zij maandelijks moeten gaan terugbetalen uitgaande van 24 maanden en uitgaande dat vanaf 1 januari de ondernemer zich houdt aan de “nieuw” opkomende verplichtingen.

Welke situaties zijn te onderkennen:

1. De ondernemer heeft een bijzonder uitstel van betaling van drie maanden aangevraagd en dit uitstel is inmiddels afgelopen en wil vanaf nu weer aan zijn verplichtingen voldoen?

Dan moet de ondernemer de nieuwe aangiften loonheffing en omzetbelasting op tijd betalen. De belastingschulden die de ondernemer tijdens het uitstel heeft opgebouwd hoeft hij nog niet te betalen. Deze moeten vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden worden terugbetaald.

2.  De ondernemer heeft bijzonder uitstel van betaling van drie maanden aangevraagd, dit uitstel is inmiddels afgelopen en de ondernemer kan vanwege de coronacrisis de nieuwe aangiften loonheffing en omzetbelasting nog steeds niet betalen?

Dan moet de ondernemer om verlenging van uitstel van betaling vragen. Dit moet de ondernemer vóór 1 oktober 2020 doen. Wanneer de Belastingdienst het bijzonder uitstel van betaling verlengt, dan loopt het verlengde uitstel van betaling tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet de ondernemer zijn belastingverplichtingen op tijd betalen. De tijdens het uitstel opgebouwde belastingschuld moet de ondernemer vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden terugbetalen.

3. De ondernemer heeft bijzonder uitstel van betaling gevraagd en eerder verlengd?

Controleer tot welke datum het uitstel is verleend. Zodra deze datum is bereikt, wordt de ondernemer geacht weer aan zijn normale lopende verplichtingen te voldoen. Voor alle opgebouwde belastingschulden voorafgaand aan deze datum krijgt hij met ingang van 1 januari 2021 een betalingstermijn van 24 maanden.

Hoe (verlengd) uitstel van betaling aan te vragen?

Het aanvragen gaat via een formulier op de site van de belastingdienst waarop u inlogt met een DigiD.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis

Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan kan een bestuurder of werknemer inloggen met zijn eigen DigiD.

Mocht u nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd dan dient u slechts aan te geven voor welke belastingen u uitstel wenst. Het uitstel zal dan verleend worden tot 31 december 2020.

 Als u wel eerder uitstel heeft aangevraagd dan kiest u voor verlenging. U moet dan aangeven hoe hoog uw belastingschuld was toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg:

--> lager dan € 20.000  > geen extra verplichtingen

--> € 20.000 of hoger > extra informatie nodig o.a. verstrekken van een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde deskundige. Indien dit het geval is verzoeken wij u met ons contact op te nemen.  

LET OP;

Een verzoek tot verlenging moet dus echt voor 1 oktober worden ingediend

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard bereikbaar voor eventuele vragen en of nadere toelichting.