Update maatregelen Corona.

8 april 2020

Verruiming van de (in de volksmond genaamd) € 4.000 regeling (TOGS)

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen, toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde regeling.

De regeling – ook wel Noodloket genoemd – is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks omzetschade lijden door de coronamaatregelen.

Voor wie geldt het Noodloket?

Het Noodloket is bedoeld voor een selectief aantal bedrijven die bepaald worden aan de hand van de SBI-code die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.

Bij de uitbreiding krijgen o.a. diverse contactberoepen, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen toegevoegd.

Op basis van de zogeheten SBI-code (zie KvK) wordt dus bepaald of jouw bedrijf hiervan gebruik kan maken.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Denk je dat je ook recht hebt op de eenmalige € 4.000,– netto om de eerste vaste lasten te kunnen betalen, maar sta je geregistreerd onder een SBI-code in het Handelregister bij de KvK welke niet op de lijst staat, dan kun je dit melden bij RVO.nl.

U start uw aanvraag via de website van RVO-Nederland. Let op dat u beschikt over E-herkenning of DigiD om aan te melden. 

De aanvraag via E-herkenning kunnen wij voor u regelen. Om als kantoor ons steentje bij te dragen in deze crisis doen wij het voor een gereduceerd tarief.

Indien u wenst dat wij voor u deze aanvraag voor u indienen neem dan even contact met ons op. Wij sturen u dan een machtiging en na ondertekende retournering dienen wij het in.  

De maatregelen worden (bijna dagelijks) aangepast en verbeterd.  Wij proberen u uiteraard op de hoogte te houden maar willen u ook weet niet “overspoelen” met nieuwsbrieven. 

Voor uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar:  https://coronaregelingen.nl/