Per 1 juni a.s. komen nieuwe steunregelingen voor ondernemers. Wederom is het doel het zoveel mogelijk behouden van banen. In vergelijking met het eerste steunpakket worden er strengere voorwaarden gesteld. Hieronder een overzicht van de verlengde en nieuwe regelingen in het kort. Helaas bestaan er op dit moment nog veel onduidelijkheden.

NOW-regeling – verlengd!
De NOW-regeling wordt verlengd. Ondernemers kunnen net als nu een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20% omzetverlies hebben. De regeling is vrijwel gelijk aan de vorige, maar de vaste opslag gaat omhoog van 30% naar 40%. Hierdoor wordt met de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan alleen loonkosten. Groot verschil met de huidige regeling is dat ontslag wegens bedrijfseconomische reden niet langer wordt beboet.

Bij de afrekening van de nieuwe regeling welke gedaan kan worden vanaf begin september wordt de loonsom gecorrigeerd met 100%, in plaats van 150%, van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

Voor deze regeling gelden ook nadere voorwaarden welke in het MKB eigenlijk nooit voorkomen.  

TOZO – verlengd!
De voorwaarden voor ZZP-ers / DGA die aanspraak willen maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum (TOZO) worden aangescherpt. De grootste verandering is dat een zogenoemde partnertoets wordt ingevoerd. Indien de partner voldoende inkomen heeft kunnen vanaf volgende maand ZZP-ers en / DGA -ers geen financiële 'coronasteun' meer krijgen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) vervangt TOGS (€ 4.000) – nieuw!
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) wordt de vervanger van de TOGS. Een ondernemer / onderneming met maximaal 250 medewerkers kan maximaal € 50.000 tegemoetkoming krijgen (een aanvraag kan worden ingediend voor maximaal € 16.667 per maand voor maximaal drie maanden). Er moet sprake zijn van een omzet verlies van in ieder geval 30%. Daarnaast moet worden aangetoond dat de subsidie wordt gebruikt voor de vaste lasten van de onderneming.

Uitstel van betaling belastingschulden – verlengd!
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 september 2020. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De rente wordt verlaagd

Kredietregelingen – verlengd!
Allerlei kredietregelingen voor kleine en middelgrote bedrijven blijven voorlopig bestaan.

Zoals hierboven aangegeven zijn de voorwaarden strenger dan bij het eerste steunpakket. Ophef is ontstaan over de kamerbrief noodpakket 2.0 waarin is opgenomen dat de NOW subsidie gezien zou moeten worden als omzet waardoor de berekening nadelig zal uitpakken. Vandaag heeft het ministerie van SZW medegedeeld dat de NOW NIET gezien hoeft te worden als omzet maar andere subsidies (zoals TOGS en TVL) wel.

Kijk voor uitgebreidere informatie op onze website of op  www.coronaregelingen.nl