29 maart 2020

De (in de volksmond genaamd) € 4.000 regeling

 De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vanaf 27 maart opengesteld voor aanvragen. De regeling – ook wel Noodloket genoemd –  is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks omzetschade lijden door de coronamaatregelen.

Voor wie geldt het Noodloket?

Het Noodloket is bedoeld voor een selectief aantal bedrijven die bepaald worden aan de hand van de SBI-code die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel:

Volgens de lijst van 27 maart:

Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Aanpassing per 29 maart:

ondernemers in de non-foodsector zoals winkeliers zullen ook toegang krijgen tot de regeling.

Op basis van de zogeheten SBI-code (zie KvK) wordt dus bepaald of jouw bedrijf hiervan gebruik kan maken.  

Denk je dat je ook recht hebt op de eenmalige € 4.000,– netto om de eerste vaste lasten te kunnen betalen, maar sta je geregistreerd onder een SBI-code in het Handelregister bij de KvK welke niet op de lijst staat, dan kun je dit melden bij het RVO.

U start uw aanvraag via de website van RVO-Nederlandhttps://www.rvo.nl/

Let op dat u beschikt over E-herkenning of DigiD om aan te melden. 

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (ook wel: Tozo) komende week van start

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Zelfstandig ondernemers kunnen d.m.v. de Tozon een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen.

Een dringend beroep wordt gedaan op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Achteraf zal men op mogelijke fraude controleren.

Inkomensondersteuning

Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandig ondernemer verklaren dat hij/zij verwacht dat zijn/haar inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum (= €178,40 per week!). Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.

Tozo en dga

De dga, die meer dan 50% van de aandelen in de bv heeft, kan ook gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Dit blijkt ook uit de check op www.krijgiktozo.nl.

Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Het bedrag wordt binnen vier weken verstrekt. De looptijd van de lening is maximaal 3 jaar en aflossingsvrij tot januari 2021.

Versnelde procedure

De Tozo heeft soepele voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond.

Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Je kunt de aanvraag nog niet indienen bij het UWV; dit zal op korte termijn geregeld worden. Wij adviseren om hiervoor de media in de gaten te houden. De Rijksoverheid heeft al wel een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd over de NOW-regeling.

De maatregelen worden (bijna dagelijks) aangepast en verbeterd.

Wij proberen u uiteraard op de hoogte te houden maar willen u ook weet niet “overspoelen” met nieuwsbrieven. 

Voor uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar:  https://coronaregelingen.nl/