Belastingen - Belastingadvies

Naast de meer "gewone" aangiften zijn wij ook ervaren in het verzorgen van erf- en schenkbelasting- aangiften. Wilt u hier meer informatie over neemt u dan contact op met de heer Fons Poort. Regelmatig wordt onze hulp in deze ingeroepen door verscheidene notariskantoren. 

Voor advisering op het gebied van fiscaliteit is Fred Voorn onze specialist, hij heeft zijn opleiding genoten bij twee van de zogenaamde big4 kantoren. Bij zijn advisering gaat hij uit van uw wensen en staat de praktische haalbaarheid bovenaan zijn lijstje. Een duidelijke communicatie en daardoor begrip bij u is essentieel in het hele traject.

Door onze aansluiting bij zowel het register van belastingadviseurs als bij Extendum hebben wij de mogelijkheid om op specifieke gebieden een externe adviseur te raadplegen.

Onze specialisatie is de advisering binnen het MKB en dan zeker gericht op alle invalshoeken van de DGA waarbij wij ook in staat zijn om alle benodigde overeenkomsten te verzorgen; te denken valt dan aan pensioenbrief, stamrecht overeenkomst, leningsovereenkomsten etc. etc.