Jaarrekeningen

Jaarlijks dient uw onderneming een (geconsolideerde) jaarrekening op te stellen. Deze vormt de basis voor de aangifte vennootschapsbelasting of is onderdeel van uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast vragen ook leveranciers, kredietverstrekkers of subsidiegevers om cijfers. Wij kunnen deze jaarrekening en eventuele tussentijdse cijfers voor u samenstellen. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- & verliesrekening alsmede een toelichting hierop. Daarbij stellen wij, indien noodzakelijk, de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel voor u op, en dienen deze ook voor u in.

Regelmatig werken wij samen met grote accountantskantoren die een controleverklaring afgeven bij de jaarrekening. Wij dragen zorg voor de aanlevering van de jaarrekening met hierbij een compleet dossier met specificaties, op basis waarvan zij hun controle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Op deze wijze bespaart u kosten op de accountantscontrole.

Bij het samenstellen van de jaarrekening maken wij zoveel mogelijk gebruik van het software pakket Caseware. In dit software pakket kunnen saldibalansen uit bijna elk financieel software pakket worden ingelezen, zodat wij op een efficiënte en goedkope manier de jaarrekening voor u kunnen maken.

Mark, Angelica, Laura, Mandy en Marco zijn uw contactpersonen als het om uw jaarrekening gaat.